Kongres Spolku pre ochranu osobných údajov sa uskutočnil 4. mája 2023 o 15:00 hod. na adrese Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, 811 09 Bratislava – Staré Mesto.

 

Podrobný program kongresu je uvedený v priloženej prezentácii.

Prezentacia_Kongres_04_05_2023final

Na programe kongresu bolo schválenie účtovnej závierky spolku a s tým súvisiaca správa o činnosti spolku, ktorú spoločne predniesli doterajší členovia výboru Lucia Semančínová, Martin Cach, Pavol Szabo a Robert Polyacsko. Na kongrese boli zvolení aj traja noví členovia výboru nášho združenia, a to pani Paula Babicová, Lucia Bezáková a Lucia Čabová. Výbor nášho spolku sa teda vrátil k plnému počtu siedmich členov a v najbližších dňoch si členovia výboru zvolia spomedzi seba nového predsedu alebo predsedníčku.

 

Na záver kongresu zúčastnení členovia spolku diskutovali o aktuálnych témach a prioritách, na ktoré sa chcú zamerať v budúcej činnosti spolku. V tejto súvislosti sa okrem dlhodobo neriešeného problému obsadenia postu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR najčastejšie skloňovala otázka absencie pravidiel pre posudzovanie vplyvu na ochranu osobných údajov pri tvorbe legislatívy, čo výrazne komplikuje prácu dotknutých prevádzkovateľov a predovšetkým v konečnom dôsledku negatívne ovplyvňuje samotné dotknuté osoby.

 

Všetkým členom združenia ďakujeme za účasť na kongrese a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Podpredseda výboru:
Pavol Szabo

Členovia výboru:
Lucia Semančínová
Robert Polyacsko
Martin Cach
Lucia Bezáková
Paula Babicová
Lucia Čabová