admin

VII. ročník EPI KONFERENCIE – GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2024

Rovnako ako minulý rok, aj tento rok je Spolok pre ochranu osobných údajov odborným garantom konferencie EPI-GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2024, ktorú organizuje Poradce Podnikateľa. Na VII. ročníku prestížnej EPI konferencie predstavia svoje cenné skúsenosti z praxe viacerí odborníci vrátane zástupcov nášho spolku. Prítomní získajú odpovede na aktuálne otázky týkajúce sa regulácie …

VII. ročník EPI KONFERENCIE – GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2024 Čítajte viac »

Webinár zameraný na PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Únia podnikových právnikov SR (sekcia COMPLIANCE) a Spolok pre ochranu osobných údajov pozývajú svojich členov na webinár k OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktorý bude zameraný na PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Webinár sa uskutoční dňa 26.04.2024 od 10:00 – 12:15 hod. Účasť pre členov Únia podnikových právnikov SR a Spolok pre ochranu osobných údajov a pozvaných hostí je …

Webinár zameraný na PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Čítajte viac »

Ocenenie DPO roka 2023

Nominujte najlepšieho DPO na ocenenie Zodpovedná osoba roka 2023 Spolok pre ochranu osobných údajov v spolupráci s českým Spolkem pro ochranu osobních údajů už po šiestykrát ocení najlepších zodpovedných osôb pre ochranu osobných údajov, ktoré pracujú pre prevádzkovateľov alebo sprostredkovatelov v Českej republike alebo na Slovensku.   Podrobné pravidlá nominácií, hodnotenia zodpovedných osôb a ďalšie …

Ocenenie DPO roka 2023 Čítajte viac »

Darček vlády SR ku dňu ochrany osobných údajov?

Pri príležitosti dňa ochrany osobných údajov (28.1.) si dovoľujeme upriamiť vašu pozornosť na dve legislatívne novinky týkajúce sa zákona o ochrane osobných údajov.   Prvá z nich bola 16.1.2024 schválená parlamentom a to prelomením veta prezidentky SR. Jedná sa o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej …

Darček vlády SR ku dňu ochrany osobných údajov? Čítajte viac »

TLAČOVÁ SPRÁVA SPOLKU K PROBLEMATIKE OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VOLEBNÝCH PROGRAMOCH POLITICKÝCH STRÁN

Spolok pre ochranu osobných údajov dňa 15.09.2023 oslovil kandidujúce politické strany, politické hnutia, združenia a aliancie v nadväznosti na nadchádzajúce voľby s nasledovnými otázkami týkajúcimi sa absencie témy ochrany osobných údajov v ich politickom programe. Konkrétne boli položené nasledovné otázky: Z akého dôvodu téme ochrany osobných údajov nevenujete pozornosť? Aký máte názor na neriešenie politického vedenia Úradu na ochranu osobných …

TLAČOVÁ SPRÁVA SPOLKU K PROBLEMATIKE OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VOLEBNÝCH PROGRAMOCH POLITICKÝCH STRÁN Čítajte viac »

V. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2022 pozná svojich víťazov

V. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2022 pozná svojich víťazov   25. mája 2023 oslávilo GDPR päť rokov praxe. Päť rokov, ktorých začiatok nebol jednoduchý, ale ktoré sa tak súkromnému, ako aj verejnému sektoru podarilo zvládnuť. Nemalou mierou k správnej aplikácii GDPR prispeli aj poverené …

V. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2022 pozná svojich víťazov Čítajte viac »

Novou predsedníčkou Spolku pre ochranu osobných údajov je JUDr. Lucia Semančínová

Vo štvrtok 11. mája 2023 bola na ustanovujúcom zasadnutí výboru Spolku pre ochranu osobných údajov za novú predsedníčku Spolku pre ochranu osobných údajov jednomyseľne zvolená JUDr. Lucia Semančínová.   Lucia je od roku 2019 jedným zo zakladajúcich členov Spolku pre ochranu osobných údajov. Vo svojej právnej praxi sa špecializuje na oblasť ochrany súkromia a ochrany …

Novou predsedníčkou Spolku pre ochranu osobných údajov je JUDr. Lucia Semančínová Čítajte viac »

Kongres 4.5.2023

Kongres Spolku pre ochranu osobných údajov sa uskutočnil 4. mája 2023 o 15:00 hod. na adrese Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, 811 09 Bratislava – Staré Mesto.   Podrobný program kongresu je uvedený v priloženej prezentácii. Prezentacia_Kongres_04_05_2023final Na programe kongresu bolo schválenie účtovnej závierky spolku a s tým súvisiaca správa o činnosti spolku, ktorú spoločne predniesli …

Kongres 4.5.2023 Čítajte viac »

Pripomienky k Zákonu o elektronických komunikáciach

Pripomienka k Text pripomienky Typ pripomienky § 109 ods. 5 Navrhovanú právnu úpravu žiadame upraviť.   Navrhujeme doplniť prvú vetu za slovom „súhlas“ o text „na základe jasných a komplexných informácií v súlade s osobitným predpisom1, okrem iného aj o účeloch spracovania.“, pričom doplnená poznámka 1 pod čiarou znie „NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 …

Pripomienky k Zákonu o elektronických komunikáciach Čítajte viac »