Konferencia GDPR2020

Konferencia „GDPR 2020“, týkajúca sa problematiky ochrany a spracovania osobných údajov, ktorú už tradične usporiadal Spolok pre ochranu osobných údajov spoločne s Úniou podnikových právnikov, sa tento rok uskutočnila dňa 6. októbra 2020.

S ohľadom na epidemiologickú situáciu bolo možné zúčastniť sa tejto konferencie iba online. Zostrih z príprav a z priebehu celej konferencie si môžete pozrieť v tomto krátkom video príspevku.

Ešte raz ďakujeme všetkým partnerom konferencie, ktorými byli spoločnosť Microsoft, advokátske kancelárie KMVS, PIERSTONE a ROWAN LEGAL.

Tešíme sa dovidenia najneskôr za rok 6.10.2021 (save the date) na ďalšom ročníku konferencie Spolku pre ochranu osobných údajov.

Na konferencii vystúpila rada odborníkov z Českej republiky aj zo zahraničia, mimo iného pán Jiří Kaucký, predseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, pán Josef Prokeš, podpredseda dozorného úradu, pani Kirsten Bock z ULD Schleswig-Holstein, pani Cornelia Kutterer, Senior Director, Rule of Law & Responsible Tech, European Government Affairs in Microsoft, pan Radim Polčák, prorektor Masarykovy univerzity v Brne, pani Lucia Semančínová zo slovenskej asociácie Spolok pre ochranu osobných údajov či pán Markus Kastelitz z Verein österreichischer Datenschutzbeauftragter, Rakúsko.

Poďakovanie patrí partnerom konferencie, ktorými boli: spoločnosť Microsoft, advokátska kancelária KMVS, Pierstone a Rowan Legal a už tradičný spoluorganizátor Únie podnikových právnikov.