Prenos osobných údajov do Spojeného kráľovstva sa do 30. júna 2021 nepovažuje za prenos osobných údajov do tretích krajín. Takéto dočasné vyriešenie ochrany osobných údajov vyplýva z Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 stanovuje, že v uvedenom období sa naďalej uplatňuje doposiaľ platný režim. Ak prenášate údaje na územie Spojeného kráľovstva, tak zatiaľ nepotrebujete riešiť splnenie podmienok na prenos osobných údajov do Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny v zmysle Kapitoly V GDPR (Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám) a naďalej môžete prenosy vykonávať podľa doterajších pravidiel.

Upozorňujeme však, že pokiaľ sa do 30. júna 2020 nedohodne EÚ a Spojené kráľovstvo inak, tak od 1. júla 2021 sa prenos údajov na územie Spojeného kráľovstva bude považovať za prenos osobných údajov do tretích krajín, a teda bude už potrebné aplikovať dotknuté ustanovenia Kapitoly V GDPR týkajúce sa prenosu. Preto Vám odporúčame pripraviť sa na takúto zmenu vopred, aby ste predišli prípadným komplikáciám.