Názor Spolku pre ochranu osobných údajov

Téma: Preukázanie negatívneho testu verzus GDPR Spolok pre ochranu osobných údajov je združenie profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a verejnej správe. Zároveň sa jedná o profesijnú organizáciu združujúcu zodpovedné osoby menované k naplneniu povinností podľa článku 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. Členmi spolku však …

Názor Spolku pre ochranu osobných údajov Čítajte viac »

Rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo veci mBank

V rozhodnutí o rozklade Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) sa predsedníčka Úradu priklonila k argumentácii prevádzkovateľa – mBank Spółka Akcyjna (ďalej len „mBank“ alebo „prevádzkovateľ“), a preto vec zrušila a vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie. Čo sa stalo? Úrad začal konanie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov …

Rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo veci mBank Čítajte viac »

Konferencia GDPR 2020

Konferencia GDPR2020 Konferencia „GDPR 2020“, týkajúca sa problematiky ochrany a spracovania osobných údajov, ktorú už tradične usporiadal Spolok pre ochranu osobných údajov spoločne s Úniou podnikových právnikov, sa tento rok uskutočnila dňa 6. októbra 2020. S ohľadom na epidemiologickú situáciu bolo možné zúčastniť sa tejto konferencie iba online. Zostrih z príprav a z priebehu celej …

Konferencia GDPR 2020 Čítajte viac »

Zmena pri prenose osobných údajov do USA

Dňa 15. júla 2020 vydal Súdny dvor EÚ rozhodnutie vo veci C-311/18 známej ako Schrems II (dostupné v anglickom jazyku tu), na základe ktorého sa zrušuje tzv. Privacy Shield  medzi EÚ a USA, vďaka ktorému nebolo potrebné prijímať ďalšie opatrenia pri prenose osobných údajov z EÚ do USA. Preto v prípade, ak vo Vašej organizácii dochádza k prenosu …

Zmena pri prenose osobných údajov do USA Čítajte viac »

Position Paper on the Evaluation of the General Data Protection Regulation (GDPR)

European Federation of Data Protection Officers June 2020   Introduction   In various legislations, data protection officers (DPOs) has played an important role in the architecture of data protection (self-)control since the 1980s. The General Data Protection Regulation (GDPR) does not exhaust this role to the fullest extent possible. While the GDPR sees the data …

Position Paper on the Evaluation of the General Data Protection Regulation (GDPR) Čítajte viac »

eKaranténa a právo na súkromie

eKaranténa a právo na súkromie   Aplikácia eKaranténa mala byť riešením, aby sa navrátilci mohli vyhnúť povinnosti ísť do štátneho karanténneho zariadenia. Po problémoch s jej zavádzaním prišiel ďalší. Formulár, ktorý žiadateľ musel vyplniť pred stiahnutím aplikácie totiž obsahoval aj otázky, ktoré vstupovali do práva na ochranu súkromia.   Viac povedala JUDr. Lucia Semančínová, člen výboru …

eKaranténa a právo na súkromie Čítajte viac »

Výsledky ocenenia „DPO roka 2019“

Výsledky ocenenia „DPO roka 2019“   Náš partnerský spolok zrealizoval ďalší ročník ocenenia „Pověřenec roku 2019“   Prvýkrát bolo udelené ocenenie pre Slovenského DPO, pre rok 2019 ocenenie získal Ján Golais.   Čitajte viac  

Kameň, papier, nožnice a oprávnený záujem

Kameň, papier, nožnice a oprávnený záujem   Po nadobudnutí účinnosti GDPR niektoré členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, začali objavovať novotu medzi právnym základmi, ktorým je oprávnený záujem. Nejde o žiadny prevratný objav, pretože tento právny základ poznal už článok 7 písm. f) smernice 95/46/EC z roku 1995. Avšak zákonodarcovia niektorých členských štátov, nevynímajúc toho slovenského, nemali záujem tento, …

Kameň, papier, nožnice a oprávnený záujem Čítajte viac »

Usmernenie EDPB o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov

Usmernenie EDPB o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov   Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB) 28. januára 2020 prijal po verejnej konzultácii konečnú verziu usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, ktorý zásadným spôsobom upravuje podmienky používania kamerových systémov. Cieľom usmernenia je objasniť ako sa GDPR uplatňuje na spracúvanie osobných údajov pri používaní …

Usmernenie EDPB o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov Čítajte viac »