Spolok pre ochranu osobných údajov dňa 15.09.2023 oslovil kandidujúce politické strany, politické hnutia, združenia a aliancie v nadväznosti na nadchádzajúce voľby s nasledovnými otázkami týkajúcimi sa absencie témy ochrany osobných údajov v ich politickom programe.

Konkrétne boli položené nasledovné otázky:

  1. Z akého dôvodu téme ochrany osobných údajov nevenujete pozornosť?
  2. Aký máte názor na neriešenie politického vedenia Úradu na ochranu osobných údajov SR trvajúce už viac ako dva roky?
  3. Domnievate sa, že ochrana osobných údajov je v Slovenskej republike dostatočná vzhľadom na to, že sa jej program vašej politickej strany/hnutia/iniciatívy nevenuje?
  4. Ak by ste sa stali súčasťou zvoleného politického spektra, v ktorých oblastiach by ste tému osobných údajov chceli zásadnejšie presadzovať?

Z oslovených politických strán, hnutí, združení a aliancií priamu odpoveď poskytli žiaľ, len dve, a to politická strana Demokrati a politická strana Za ľudí. Ostatné oslovené subjekty svoje odpovede vo vyhradenom čase nezaslali.

Strana Za ľudí stručne uviedla, že tému ochrany osobných údajov považuje za dôležitú, a že samotná predsedníčka tejto strany, pani Remišová sa angažovala na európskej úrovni s cieľom zlepšenia ochrany osobných údajov; ako konkrétne, kedy, už vo vyjadrení strany spresnené nebolo.

Strana Demokrati[1] poskytla pomerne rozsiahle vyjadrenie, v ktorom vyslovila znepokojenie a snahu riešiť situáciu na Úrade na ochranu osobných údajov SR ako svoju prioritu v tejto oblasti, pričom z Úradu na ochranu osobných údajov SR má ambíciu vybudovať excelentnú inštitúciu. Pokiaľ ide o odpoveď na otázku, čo by bolo prioritou strany, ak by bola súčasťou vlády, tak problematiku ochrany osobných údajov vníma najmä cez rozsiahlu digitálnu legislatívu, ktorou má záujem zákonne implementovať a súčasne regulovať napríklad vplyv umelej inteligencie; okrem iného má strana za cieľ zlepšenie digitálnych služieb. Odpoveď na absenciu témy ochrany osobných údajov v programe strany Demokrati bola, že strana chce chrániť otvorenú a inkluzívnu spoločnosť a je za presadzovanie zásad slobody prejavu a súkromia v online priestore a v procese úspešnej digitálnej transformácie.

Z uvedených dvoch vyjadrení, ktoré boli ako jediné zaslané, Spolok pre ochranu údajov vyvodil záver, že téma ochrany osobných údajov a samotný pojem ochrana osobných údajov nie je top témou pre politické strany a hnutia, skôr tento pojem, ak vôbec, vnímajú cez online priestor a ochranu súkromia, čo nie je úplne správne a úplné pochopenie jeho širokého obsahu. Dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, je z pohľadu politických strán nezaujímavý, avšak s ohľadom na jeho jedinečnosť a legislatívnu podmienku jeho existencie, je aspoň malá nádej, že jeho potrebná transformácia a zvolenie nového vedenia by mohlo mať v dlhodobom horizonte svojich zástancov. Úrad už teraz podľa vlastného vyjadrenia prichádza a šikovných ľudí a nemá dostatok financií, aby patrične napredoval. Verme teda, že s jeho transformáciou sa aj vnímanie ochrany osobných údajov zmení k lepšiemu.

S ohľadom na to, že pre Spolok sa vyjadrili len dve politické strany je žiaľ nutné konštatovať, že ochrana osobných údajov ľudí, voličov, je pre politické strany na jednom z posledným miest, a to bez ohľadu na to, že ide o tému z oblasti základných ľudských práv a slobôd, ktorá v období pandémia bola ťažko skúšaná.

Vedenie Spolku pre ochranu údajov však napriek nízkej odozve politického spektra dúfa, že po voľbách sa v tejto oblasti začnú diať pozitívne zmeny, a že politické strany dostoja svojho demokratického smerovania aj v oblasti osobných údajov, ich spracúvania a ochrany.

[1] Spolok pre ochranu osobných údajov vyjadrenie strany skrátil.