Rovnako ako minulý rok, aj tento rok je Spolok pre ochranu osobných údajov odborným garantom konferencie EPI-GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2024, ktorú organizuje Poradce Podnikateľa.

Na VII. ročníku prestížnej EPI konferencie predstavia svoje cenné skúsenosti z praxe viacerí odborníci vrátane zástupcov nášho spolku. Prítomní získajú odpovede na aktuálne otázky týkajúce sa regulácie osobných údajov a bezpečnosti.

Konferencia sa uskutoční 11. – 12. 6. 2024 v Demänovskej Doline,  Hotel Grand Jasná**** 

Pokiaľ sa nemôžete konferencie zúčastniť osobne, môžete sledovať online prenos z konferencie.

Podrobnosti o programe a registrácii nájdete na webovej stránke konferencie tu.

Konferencia je určená každému zamestnávateľovi a zamestnancovi, HR oddeleniam, právnikom, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, oddeleniam IT a marketingu, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

Slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov a český Spolok pre ochranu osobných údajov už po šiestykrát vyhlasili ocenenie najlepšia zodpovedná osobu pre ochranu osobných údajov roka. Víťazi slovenskej časti súťaže budú aj tento rok slávnostne vyhlásení na EPI konferencii GDPR a zákon o ochrane osobných údajov. Nominácie do súťaže je možné zasielať do 25. mája 2024 prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.dporoka.sk.