TLAČOVÁ SPRÁVA SPOLKU K PROBLEMATIKE OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VOLEBNÝCH PROGRAMOCH POLITICKÝCH STRÁN

Spolok pre ochranu osobných údajov dňa 15.09.2023 oslovil kandidujúce politické strany, politické hnutia, združenia a aliancie v nadväznosti na nadchádzajúce voľby s nasledovnými otázkami týkajúcimi sa absencie témy ochrany osobných údajov v ich politickom programe. Konkrétne boli položené nasledovné otázky: Z akého dôvodu téme ochrany osobných údajov nevenujete pozornosť? Aký máte názor na neriešenie politického vedenia Úradu na ochranu osobných …

TLAČOVÁ SPRÁVA SPOLKU K PROBLEMATIKE OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VOLEBNÝCH PROGRAMOCH POLITICKÝCH STRÁN Čítajte viac »

V. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2022 pozná svojich víťazov

V. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2022 pozná svojich víťazov   25. mája 2023 oslávilo GDPR päť rokov praxe. Päť rokov, ktorých začiatok nebol jednoduchý, ale ktoré sa tak súkromnému, ako aj verejnému sektoru podarilo zvládnuť. Nemalou mierou k správnej aplikácii GDPR prispeli aj poverené …

V. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2022 pozná svojich víťazov Čítajte viac »

Novou predsedníčkou Spolku pre ochranu osobných údajov je JUDr. Lucia Semančínová

Vo štvrtok 11. mája 2023 bola na ustanovujúcom zasadnutí výboru Spolku pre ochranu osobných údajov za novú predsedníčku Spolku pre ochranu osobných údajov jednomyseľne zvolená JUDr. Lucia Semančínová.   Lucia je od roku 2019 jedným zo zakladajúcich členov Spolku pre ochranu osobných údajov. Vo svojej právnej praxi sa špecializuje na oblasť ochrany súkromia a ochrany …

Novou predsedníčkou Spolku pre ochranu osobných údajov je JUDr. Lucia Semančínová Čítajte viac »

Kongres 4.5.2023

Kongres Spolku pre ochranu osobných údajov sa uskutočnil 4. mája 2023 o 15:00 hod. na adrese Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, 811 09 Bratislava – Staré Mesto.   Podrobný program kongresu je uvedený v priloženej prezentácii. Prezentacia_Kongres_04_05_2023final Na programe kongresu bolo schválenie účtovnej závierky spolku a s tým súvisiaca správa o činnosti spolku, ktorú spoločne predniesli …

Kongres 4.5.2023 Čítajte viac »

Pripomienky k Zákonu o elektronických komunikáciach

Pripomienka k Text pripomienky Typ pripomienky § 109 ods. 5 Navrhovanú právnu úpravu žiadame upraviť.   Navrhujeme doplniť prvú vetu za slovom „súhlas“ o text „na základe jasných a komplexných informácií v súlade s osobitným predpisom1, okrem iného aj o účeloch spracovania.“, pričom doplnená poznámka 1 pod čiarou znie „NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 …

Pripomienky k Zákonu o elektronických komunikáciach Čítajte viac »

02/21 Data privacy resume

Február 2021, Data privacy resume – Pravidelne pre vás zbierame to najdôležitejšie z Data Privacy a pripravujeme bezplatné Monthly Resume. Všetko to najzaujímavejšie za kalendárny mesiac a v praktickom formáte. Data privacy monthly resume 02_21

01/21 Data privacy resume

Január 2021, Data privacy resume – Pravidelne pre vás zbierame to najdôležitejšie z Data Privacy a pripravujeme bezplatné Monthly Resume. Všetko to najzaujímavejšie za kalendárny mesiac a v praktickom formáte. Data privacy monthly resume 01_21