Členstvo – odborné porady

Problematike konkrétnych výkladových oblastí legislatívy (vodítka WP 29 a Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov) a rozhodovacej praxe slovenského dozorného orgánu Úradu na ochranu osobných údajov sa aktuálne venujú nižšie uvedené sektorové komisie, vytvorené pracovné skupiny a projektové tímy.

Činnosť komisií a projektových tímov je organizovaná okrem osobných stretnutí taktiež prostredníctvom webového diskusného fóra na platforme Workplace.

Pre zriadenie prístupu do tejto uzavretej členskej zóny určenej ku komunikácií medzi členmi Spolku a českého spolku pre ochranu osobných údajov môžeme kontaktovať sekretariát Výboru spolku na adrese: spolok@soou.sk

V súčasnej dobe sú aktívne tieto pracovné skupiny a sektorové komisie:

  • Komisia pre otázky zodpovedných osôb
  • Komisia pre finančný sektor
  • Komisia pre vysoké školstvo