Usmernenie EDPB o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov

 

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB) 28. januára 2020 prijal po verejnej konzultácii konečnú verziu usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, ktorý zásadným spôsobom upravuje podmienky používania kamerových systémov.

Cieľom usmernenia je objasniť ako sa GDPR uplatňuje na spracúvanie osobných údajov pri používaní kamerových systémov a zabezpečiť v tomto ohľade jednotné uplatňovanie GDPR. Pokyny sa vzťahujú na tradičné kamerové systémy ako aj na inteligentné videozariadenia. Usmernenie sa okrem iného týka zákonnosti spracúvania vrátane spracúvania osobitných kategórií údajov, uplatniteľnosti výnimky pre domácnosti a sprístupnenia záznamu tretím stranám.

 

Usmernenie EDBP (en)