Vo štvrtok 11. mája 2023 bola na ustanovujúcom zasadnutí výboru Spolku pre ochranu osobných údajov za novú predsedníčku Spolku pre ochranu osobných údajov jednomyseľne zvolená JUDr. Lucia Semančínová.

 

Lucia je od roku 2019 jedným zo zakladajúcich členov Spolku pre ochranu osobných údajov. Vo svojej právnej praxi sa špecializuje na oblasť ochrany súkromia a ochrany osobných údajov. Lucia vedie v Advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS oddelenie IT práva a ochrany súkromia. Pomáha vytvárať komplexné complience riešenia na ochranu osobných údajov, pravidelne zastupuje klientov v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov a vykonáva funkciu zodpovednej osoby. Lucia sa venuje aj lektorskej činnosti a vedie školenia o praktickej aplikácii GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Vo svojej odbornej praxi sa okrem ochrany osobných údajov špecializuje aj na súťažné právo a environmentálne právo.

 

 

 

 

 

 

 

Za členy Spolku pre ochranu osobných údajov prajeme Lucii veľa úspechov v jej novej funkcii.