V. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2022 pozná svojich víťazov

 

25. mája 2023 oslávilo GDPR päť rokov praxe. Päť rokov, ktorých začiatok nebol jednoduchý, ale ktoré sa tak súkromnému, ako aj verejnému sektoru podarilo zvládnuť. Nemalou mierou k správnej aplikácii GDPR prispeli aj poverené zodpovedné osoby jednotlivých prevádzkovateľov, či sprostredkovateľov. Mnohé z nich začínali doslova na „zelenej lúke“, no nevzdali sa, a dokázali to. Ich tvrdá práca, úsilie, vedomosti a podpora zo strany tých, ktorí si ich vybrali, ako zodpovedné osoby sa pretavila aj do ich nominácií na Zodpovednú osobu roka 2022. Odborná porota zložená z členov Spolku pre ochranu osobných údajov a ďalších zástupcov odbornej verejnosti vybrala z nominovaných zodpovedných osôb celkového víťaza pre oblasť Verejná správa a samospráva a víťaza pre oblasť Súkromný sektor.

 

Zodpovednou osobou roka 2022 za oblasť Verejná správa a samospráva
sa stal Ing. Miroslav Ilavský

Pána Ilavského do súťaže nominovalo viacero prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, pre ktorých ako zodpovedná osoba pôsobí, no zavážila jeho nominácia Mestom Stupava. Vysoko bola ocenená jeho profesionalita, ochota a odbornosť, precíznosť, s ktorou už šesť rokov vykonáva post zodpovednej osoby pre mesto Stupava. Výkon zodpovednej osoby pre prevádzkovateľa z oblasti samosprávy je výzvou, nakoľko ide o prevádzkovateľa, ktorý je povinný rešpektovať množstvo osobitných zákonov a spracúva veľké množstvo osobných údajov, aj tých citlivých. Je preto viac ako potrebné, aby zodpovedná osoba v tomto segmente bola znalá zákonov a právnych vzťahov, ktoré sa s činnosťou mesta spájajú. Víťazovi blahoželáme.

 

Zodpovednou osobou roka 2022 za oblasť Súkromný sektor
sa stala JUDr. Lucia Váryová, PhD.

Pani Váryovú do súťaže nominovala spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o., v ktorej pôsobí ako zodpovedná osoba. Lucia sa oblasti ochrany osobných údajov venuje viac ako desať rokov, pričom je aktívnou účastníčkou na konferenciách v tejto oblasti. Venuje sa tiež kybernetickej bezpečnosti a IT právu a v rámci svojho pôsobenia, ako zodpovedná osoba sa snaží o neustále rozširovanie vedomostí  v oblasti spracúvania osobných údajov. Venuje sa tiež publikačnej činnosti. Víťazke blahoželáme.

 

Nad V. ročníkom prevzala záštitu podpredsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR, pani Anna Vitteková, ktorú na slávnostnom odovzdávaní ocenení zastupoval Ing. Tibor Čamaj z odboru kontroly. Obom víťazom zablahoželal a poprial im v ich práci veľa odhodlania a trpezlivosti.

Víťazom a prítomným sa prihovorila aj čerstvá novozvolená predsedníčka Spolku pre ochranu osobných údajov pani Lucia Semančínová. Ako odborníčka s dlhoročnou praxou v tejto oblasti ocenila ich zanietenie pre túto neľahkú činnosť, pre ktorú je potrebné okrem vedomostí disponovať najmä odhodlaním a trpezlivosťou. V dobe, keď umelá inteligencia vo veľkom vykonáva mnohé spracovateľské činnosti vyzdvihla, že činnosť a práca zodpovedných osôb bude o to potrebnejšia, no aj náročnejšia. Záverom podotkla, že je jej cieľom činnosť Spolku pozdvihnúť, aby poskytoval zodpovedným osobám, a nielen im, strategického partnera tak v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti identifikácie problémov spracúvania osobných údajov v Slovenskej republike.

Vyhlásenie výsledkov Zodpovedná osoba roka 2022 sa uskutočnilo 5. júna 2023 na prestížnej  EPI konferencii GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023, ktorú organizuje hlavný partner tohtoročnej súťaže – spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

 

Partnermi súťaže a ocenenia Zodpovedná osoba roka 2022 sú